Odměna advokáta

Jak to v životě bývá, každý problém je svým způsobem jedinečný a stejně tak je tomu i u odměny advokáta. Pokud se na první konzultační schůzce, která je bezplatná, dohodneme na spolupráci, současně si i řekneme, kolik Vás to bude celé stát, abyste nebyli na konci nepříjemně překvapeni.

V případě hodinové odměny za poskytnuté právní služby činí odměna zpravidla od 1100 Kč za hodinu bez DPH. Pokud je záležitost rozsáhlejší, obvykle s klienty sjednávám cenu za poskytnutou právní službu jako celek.

Ve zvláštních případech lze rovněž sjednat i odměnu odvislou od úspěchu na výsledku celého sporu.

Není-li mezi advokátem a klientem ujednána smluvní odměna, náleží advokátovi mimosmluvní odměna podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Jsem plátce daně z přidané hodnoty.