JUDr. David Vostrejž

 Jsem samostatný advokát se sídlem přímo v historickém centru města Brna.

Po absolutoriu na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsem úspěšně složil advokátní zkoušku dle ust. § 54 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a prošel advokátní praxí v několika brněnských advokátních kancelářích. Jsem členem České advokátní komory, od roku 2017 vykonávám generální právní praxi jako samostatný advokát.

V roce 2018 jsem úspěšně složil státní rigorózní zkoušku na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Mým cílem je pracovat moderně a efektivně, vždy s důrazem na osobní přístup ke klientovi bez rozdílu mezi „malým“ a „velkým“ klientem. S náležitou pečlivostí se budu věnovat Vašemu osobního problému, stejně jako se věnuji řešení velkých korporátních projektů.

Jsem zapsán v seznamu advokátů vedených u České advokátní komory s oprávněním vykonávat generální právní praxi.